Sądzący oskarżoną w I instancji Sąd Okręgowy w Białymstoku ustalił, że w okresie od 23 sierpnia 2017 r. do 17 czerwca 2019 r., gdy kobieta była zatrudniona w sp. z o.o. na stanowisku księgowej i miała dostęp do systemu finansowo-księgowego firmy, przelewała powierzone jej pieniądze na własne konta bankowe zamiast na konta  kontrahentów spółki. W sumie zleciła 100 przelewów na swoje rachunki bankowe na łączną kwotę 416 199,97 złotych. Pieniądze przeznaczyła na prywatne cele.

Sąd skazał kobietę na 2 lata i 4 miesiące pozbawienia wolności. Zobowiązał ją także do  częściowego naprawienia szkody - oskarżona miała zapłacić na rzecz pokrzywdzonej spółki 406 199,97 zł.

Apelację wniósł obrońca oskarżonej. Domagał się uchylenia wyroku i umorzenia postępowania. Twierdził, że jego klientka nie była poczytalna w chwili dokonywania czynu z powodu choroby alkoholowej. Domagał się przeprowadzenia na tę okoliczność dowodu z opinii biegłych psychiatrów.

19 stycznia sąd odwoławczy uznał apelację za niezasadną i oddalił wniosek dowodowy obrońcy.

- Okoliczności sprawy, ani zgromadzone dowody nie wskazują w żadnym razie na uzasadnioną wątpliwość co do poczytalności oskarżonej, co zdaniem obrony miało wynikać z jej choroby alkoholowej. Przede wszystkim wyjaśnienia oskarżonej wskazują, że ona sama swego przestępczego zachowania nie wiązała z uzależnieniem, ale tłumaczyła je koniecznością spłaty notorycznie zaciąganych pożyczek, tzw. chwilówek. Z dokonania swoistego przeliczenia okresu, w jakim oskarżona przywłaszczała firmowe pieniądze oraz łącznej kwoty szkody poniesionej przez jej pracodawcę wynika, że dziennie uzyskiwała ona dla siebie kwotę około 600 zł - wskazał sędzia sprawozdawca.

W ocenie Sądu Apelacyjnego wymiar kary uwzględnia fakt, że choć kobieta przyznała się do winy, to było to konsekwencją jej sytuacji procesowej.

- Nie okazała ona jednak żadnej skruchy, ani nie podjęła współpracy procesowej. Nie podjęła także żadnej, nawet najmniejszej próby naprawienia wyrządzonej szkody. Te elementy zdecydowały, że orzeczona wobec oskarżonej kara jest sprawiedliwa i adekwatna, sad odwoławczy nie znalazł powodów do jej zmiany - uzasadniał sędzia sprawozdawca.

Wyrok jest prawomocny.

sygn. akt II AKa 129/20

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ