O dzieciach z in-vitro mówił, że "to nie istoty, a zwierzęta". Pozwany i skazany przed sądem pierwszej instancji ksiądz Piotr Natanek odwołał się od wyroku z października 2023 roku do Sądu Okręgowego w Krakowie. Wyrok, od którego odwołał się ksiądz, nakładał na niego obowiązek odbycia 10-miesięcznej kary ograniczenia wolności w postaci prac społecznych (wykonywanych w wymiarze 30 godzin miesięcznie). Ponadto, zobowiązywał go do wpłaty kwoty 20 tys. złotych na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian". Jakich zmian w wyroku dokonał Sąd Okręgowy?

Czytaj więcej

O dzieciach z in vitro mówił: „produkty”, „zwierzęta”. Ks. Natanek usłyszy wyrok

Zamiast ograniczenia wolności — grzywna 

Sąd nie zmienił wyroku Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej w zakresie winy. Zdecydował jednak o zmianie charakteru orzeczonej kary. Kara ograniczenia wolności, orzeczona przez sąd pierwszej instancji, zmieniona została na karę grzywny w wysokości 20 tys. złotych. Ponadto, suspendowany ksiądz zobowiązany został do zapłaty nawiązki w wysokości 15 tys. zł na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. Zastąpiła ona orzeczoną w pierwszej instancji nawiązkę na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian".

Wyrok jest prawomocny — ponieważ wydany został w drugiej instancji, nie przysługują od niego zwyczajne środki zaskarżenia (tj. odwołanie). Prawo karne nie zabrania jednak wnieść od tego wyroku kasacji do Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

Ksiądz skazany za nazwanie dzieci z in vitro "produktem i zwierzyną"