Senatorowie chcą, by wsparcie otrzymywały też osoby, które straciły finansowo przez działalność państwa. W myśl art. 43 § 8 pkt 1 k.k.w. środki Funduszu Sprawiedliwości są przeznaczane na pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz ich najbliższym, zwłaszcza medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną, udzielaną przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające dla zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje.

Czytaj więcej

Kara z bransoletą atrakcyjniejsza