Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt zmian w kodeksie karnym. Ma być surowiej dla sprawców najcięższych zbrodni.

– Kary muszą być adekwatne do winy – uważa resort sprawiedliwości. – Reforma k.k. kończy z filozofią, że najbardziej zwyrodniałych przestępców należy wyłącznie resocjalizować. Kary muszą być i nieuchronne, i surowe. Zwłaszcza za najcięższe zbrodnie przeciwko życiu i zdrowiu. Trzeba odizolować najbardziej niebezpiecznych bandytów od społeczeństwa. Tu państwo musi pokazać żelazną rękę – mówi minister Zbigniew Ziobro.

MS ponawia propozycję zaostrzenia kar dla pedofilów i sprawców innych groźnych przestępstw.

– Dobre prawo nie może pobłażać sprawcom najcięższych przestępstw. Surowe kary muszą odstraszać – dodaje wiceminister Marcin Warchoł.

Projekt wprowadza możliwość orzeczenia kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Można by ją orzec za czyn popełniony po prawomocnym skazaniu za przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, bezpieczeństwu powszechnemu lub za ciężkie przestępstwo o charakterze terrorystycznym i jeżeli charakter i okoliczności czynu oraz osobowość sprawcy wskazują, iż jego pozostawanie na wolności spowoduje trwałe niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, wolności lub wolności seksualnej innych osób.

MS chce też zaostrzenia kar za przestępstwa drogowe popełniane przez nietrzeźwych lub odurzonych kierowców. Wprowadzony zostanie obowiązkowy przepadek pojazdu za przestępstwa drogowe popełnione w stanie nietrzeźwości lub odurzenia. Jeżeli pojazd nie będzie własnością lub współwłasnością sprawcy, sąd będzie orzekał przepadek jego równowartości. Jeżeli sprawca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, ale nie spowodował wypadku, sąd będzie mógł wyjątkowo odstąpić od przepadku.

Co o propozycji rządu mówią eksperci?

– Kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia skazanego to tortura psychiczna, wykluczona przez polską konstytucję i konwencję o prawach człowieka. W istocie rzeczy to cywilna kara śmierci. A obligatoryjny przepadek pojazdu narusza zasady proporcjonalności, równości i sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez niezależny sąd. To stare pomysły populistów z MS dramatycznie pragnących dziś utrzymać się na powierzchni politycznego bytu – mówi „Rz" dr hab. Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego UJ.

Etap legislacyjny: Trafi do Sejmu

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Czytaj więcej

Ziobro: chcemy zaostrzyć kary dla gwałcicieli, pedofilów i bandytów