31 stycznia Fundacja Reduta Dobrego Imienia złożyło zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z funkcjonowaniem strony internetowej https://zolnierzeprzekleci.wordpress.com i publikowanymi tam postami. Fundacja zwróciła uwagę na kłamliwe informacje na temat „żołnierzy wyklętych" oraz ich działalności w czasie II wojny światowej.

28 kwietnia Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście odmówił wszczęcia postępowania. Uznał, że strona „Żołnierze Przeklęci" nie znieważa Narodu Polskiego a przestępstwo z art. 133 Kodeksu karnego Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3., na który powoływano się w zawiadomieniu, nie występuje. Strona internetowa demonstracyjnie wyraża lekceważenie, a to „znieważeniem" nie jest. Dodatkowo Naród to ogół obywateli RP, a zgodnie z preambułą Konstytucji pojęcie to powinno zostać odniesione do wszystkich obywateli. W uzasadnieniu napisano, że wypowiedzi na stronie internetowej nie dotyczą Narodu Polskiego, a jedynie konkretnej grupy Polaków, części żołnierzy walczących w czasie II wojny światowej.

Prokurator stwierdził, że pod adresem https://zolnierzeprzekleci.wordpress.com znajdują się informacje niekorzystne dla „żołnierzy wyklętych", ale treści te nie są znieważające. Stanowią jedynie krytykę działań polskich żołnierzy, w niektórych przypadkach bardzo mocną, jednak nie znieważającą. Odwołał się także do demokratycznej zasady wolności słowa i swobody wyrażania opinii, podpierając się wypowiedziami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Konstytucyjnego. I tak, wolność słowa w tym wypadku nie może być ograniczana ponieważ dobre imię „żołnierzy wyklętych" nie jest donioślejszą wartością społeczną.

Reduta Dobrego Imienia uważa, że sprawa jest bulwersująca i stanowisko powinien zabrać Prokurator Generalny. Fundacja złożyła zażalenie na postanowienie prokuratora.