Jak przekazała pap.pl rzecznika ww. prokuratury, Ewa Antonowicz w piątek do organu drogą elektroniczą wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 286 kodeksu karnego polegającego na oszustwie oraz wykroczenia z art. 60 kodeksu wykroczeń, czyli niezgłoszenia do rejestru działalności gospodarczej prawdziwych informacji. 

Zawiadomienie złożyli posłowie Anita Kucharska-Dziedzic oraz Maciej Kopiec. Do popełnienia czynów zabronionych miało natomiast dojść w związku z prowadzeniem firmy Vinvi NeoClinic. 

Zgodnie z przekazanymi informacjami wniesiono również o wszczęcie postępowania, ustalenie ewentualnych pokrzywdzonych czy przesłuchanie osób zarządzających spółką. 

Vinci NeoClinic miała oferować leczenie na jak na razie prawie nieuleczalne choroby, m.in. takie jak Parkinson, Alzheimer. Klienci według doniesień Wirtualnej Polski mieli być nawiani przez samego Łukasza Mejzę do nowatorskich metod, które są wskazywane jednak jako nieskuteczne. 

Do artykułu Wirtualnej Polski odniósł się również sam zainteresowany, który na swoich mediach społecznościowych zamieścił oświadczenie, w którym poinformował, że będzie to przedmiot postępowań sądowych ze względu na ochronę dóbr osobistych.