Badanie zostało przeprowadzone przez Kantar Public. Osoby, które zadeklarowały wcześniej, że wystarczy karać według istniejącego prawa, aby zmniejszyć przestępczość, mimo wszystko w większości i tak opowiadają się za zaostrzeniem przepisów za wszystkie bądź za najcięższe przestępstwa.

58 proc. z nich, uważa, że należałoby zaostrzyć kary za najcięższe przestępstwa, a 14 proc. odpowiedziało, że zaostrzyłoby kary za wszystkie przestępstwa.

Czytaj także: Ziobro: przełomowe zmiany w procedurze karnej

Przeciwnego zdania jest mniej niż jedna trzecia badanych (29 proc.), która sądzi, że wystarczy karać według istniejącego prawa. 13 proc nie potrafi sprecyzować swojej opinii w kwestii zaostrzenia lub nie polityki karnej w Polsce.

Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1061 Polaków w wieku 15 i więcej lat techniką wywiadów bezpośrednich. Efekt?

Większość Polaków dostrzega potrzebę zaostrzenia polityki karnej.

Polacy nie tylko są przekonani, że zaostrzenie przepisów prawa karnego jest potrzebne, aby ograniczyć przestępczość, ale także są zdania, że surowsze kary za najcięższe przestępstwa są wyrazem sprawiedliwości, a z kolei surowe karanie za oszustwa jest konieczne do sprawnego funkcjonowania gospodarki. Generalnie co trzeci Polak chciałby podwyższenia kar za wszystkie przestępstwa, a połowa społeczeństwa jest zdania, że należałoby zaostrzyć kary jedynie za najcięższe. W razie popełnienia ciężkich przestępstw przez osoby nieletnie wiek, od którego powinny one być karane tak jak osoby dorosłe – obecnie od 15. roku życia – wydaje się właściwy trzem czwartym badanych. Ci, którzy są zwolennikami zmiany tego wieku, w większości uważają, że powinien on być wyższy.

Polacy są również dość restrykcyjni, jeśli chodzi np. o karę za poważne uszkodzenie ciała podczas bójki – dla większości badanych sprawca powinien trafić do wiezienia, a najczęściej wymienianym wymiarem kary jest od sześciu do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Polacy opowiadają się za karą dożywotniego pozbawienia wolności za zabicie człowieka.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem lub w związku z porwaniem, gwałtem, rozbojem, w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie lub z użyciem materiałów wybuchowych, czy za zabójstwo więcej niż jednej osoby jednym czynem powinno być – zdaniem 83 proc. Polaków – karane wyłącznie dożywotnim pozbawieniem wolności.