Senat poparł w piątek obszerną nowelizację kodeksu postępowania karnego. Przygotowana przez resort sprawiedliwości reforma ma m.in. przyspieszyć i usprawnić postępowania sądowe w sprawach karnych.

Nad zmianami dwa razy pracowały komisje w Senacie. Poprawki zgłaszali senatorowie nie tylko opozycji, ale i Prawa i Sprawiedliwości.

Czytaj także: Będą kolejne zmiany w nowelizacji kodeksu karnego

Zgodnie z jedną z nich na wniosek oskarżonego lub obrońcy sąd musiałby dokonać uzupełniającego przesłuchania świadka już przy obecności przedstawiciela strony oskarżonej, jeśli nie wymagałoby to stawiennictwa osób zamieszkałych za granicą. Ostatecznie jednak nie została wprowadzona.

Sejm przyjął nowelę 19 lipca. Zakłada ona m.in. eliminację konieczności wymieniania lub odczytywania przez sąd na rozprawie wszystkich dokumentów zaliczonych do materiału dowodowego.

Uzasadnienia wyroków będą sporządzane na specjalnym formularzu według ściśle określonych zasad. Dzięki temu – jak twierdzą autorzy – staną się zrozumiałe, przejrzyste i nie będą nadmiernie (bez potrzeby) rozbudowane.

Wniosek dowodowy (np. dokument, powołanie świadka) złożony po terminie będzie co do zasady odrzucony.

Nowela zakłada też, że „jeżeli oskarżony lub obrońca nie stawił się na rozprawę, będąc zawiadomiony o jej terminie, sąd, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, może przeprowadzić postępowanie dowodowe podczas jego nieobecności, chociażby usprawiedliwił należycie niestawiennictwo, a w szczególności przesłuchać świadków, którzy stawili się na rozprawę, nawet jeżeli oskarżony nie złożył jeszcze wyjaśnień".

Przyjęte zmiany przewidują też rezygnację z niepotrzebnych przesłuchań. Nie ma potrzeby przesłuchiwać wszystkich pokrzywdzonych w sprawach dotyczących setek, a nawet tysięcy osób. Chodzi o oszustwa internetowe, piramidy finansowe, lichwę czy wprowadzenie do sprzedaży serii wadliwych towarów.

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

Nowelizacja zakłada również, że sąd będzie mógł zaniechać bezpośredniego przesłuchania świadków, o których wiadomo, że nie wniosą do sprawy niczego ważnego.

Etap legislacyjny: czeka na podpis prezydenta