W maju Sejm przyjął zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji, które mają zwolnić kierowców z obowiązku wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC. Zamiast tego policja ma sprawdzić potrzebne dane w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Przypomnijmy, że obecnie kierowca, który nie posiada przy sobie wymaganych dokumentów podlega karze grzywny do 250 zł lub karze nagany.

Uwaga, po zmianach nadal będą grozić kary za brak prawa jazdy. Natomiast dowód rejestracyjny pojazdu trzeba będzie mieć przy sobie podczas wizyty w stacji kontroli pojazdów. Papierowy dokument będzie potrzebny, aby wstawić w nim pieczątkę potwierdzającą przejście badania. Jest to niezbędne podczas kontroli poza granicami kraju.

Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego wiąże się również ze zmianą dotyczącą zatrzymywania i zwrotu tych dokumentów. Do tej pory dokument był zatrzymywany fizycznie. Od dnia 1 października 2018 r. w przypadku, gdy pojazd nie spełnia wymagań ochrony środowiska, zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego uprawniony organ odnotuje zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym. Informacja o zatrzymaniu ma być przekazana do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierujący otrzyma, jak dotychczas, pokwitowanie.

Czytaj także:

Co w przypadku kolizji, kiedy nie mamy polisy OC i dowodu rejestracyjnego?