Będzie więcej stacji benzynowych i lepsze ich oznaczenia – zapowiada minister infrastruktury.

Najnowsze propozycje są wynikiem krytycznego raportu Najwyższej Izby Kontroli o miejscach obsługi podróżnych. Izba zbadała, jak wyglądają miejsca obsługi podróżnych przy autostradach i drogach ekspresowych.

Czytaj także: Ograniczenie prędkości na autostradzie

Wytknęła im sporo braków: ciągły brak MOP wyposażonych w stacje paliw, zwłaszcza na ekspresówkach. Kolejny – na tablicach informacyjnych dotyczących miejsc obsługi podróżnych brakuje informacji o odległości do kolejnego MOP, co jest już standardem w krajach Europy.

NIK zaleciła ministrowi infrastruktury poprawę sytuacji. Ten zapewnia, że robi co może.

GDDKiA, zdaniem ministra, systematycznie ogłasza postępowania przetargowe na wybudowanie stacji benzynowych w miejscach obsługi podróżnych, tzw. kategorii II oraz III, wzdłuż oddanych odcinków nowych dróg.

Minister tłumaczy się też z oznakowania takich miejsc.

– Na drogach dwujezdniowych, na których możliwy jest bezpośredni dojazd do obiektu z obu kierunków, dopuszcza się umieszczenie znaków tylko po tej stronie jezdni, po której znajduje się obiekt, oddzielnie dla każdej z nich – wyjaśnia.

Na znaku przy wjeździe do obiektu umieszcza się strzałkę, a jeżeli obiekt jest oddalony od drogi – strzałkę z napisem podającym odległość od obiektu. W tym drugim przypadku można też stosować, zależnie od sytuacji, strzałki z napisami.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Dodatkowo dopuszcza się umieszczanie znaków poprzedzających w odległości: 5 km na drogach krajowych, 10 i 5 km na drogach ekspresowych i autostradach.

Napis podający odległość od obiektu jest umieszczany w dolnej części znaku, wyrażając tę odległość w metrach, np. 500 m, 300 m, 50 m itp., lub w kilometrach, jeżeli znak jest umieszczony w odległości większej lub równej 1000 m od obiektu.

W razie konieczności umieszczenia w tym samym miejscu kilku znaków informacyjnych o obiektach stosuje się jedną tablicę zbiorczą, na której umieszcza się te znaki lub ich białe pola z symbolami. Tablice te mają kształt prostokąta lub kwadratu.

Resort informuje także, że analizuje sytuację pod kątem uzupełnienia przepisów w sprawie oznaczania MOP. Chodzi o wprowadzenie możliwości podawania na nich informacji o następnym obiekcie (stacji paliwowej) znajdującym się przy autostradzie lub drodze ekspresowej. Właśnie na takie zmiany czekają kierowcy.