Na uzupełnienie wiedzy było ponad pięć miesięcy. Tyle dał minister infrastruktury, zanim wprowadził zmiany. W egzaminie teoretycznym na prawo jazdy pojawiło się ponad 200 nowych pytań: 39 dotyczy tworzenia tzw. korytarza życia i jazdy na suwak, a 177 odnosi się do innych zagadnień (pieszych, pierwszeństwa, sygnalizacji świetlnej).

Przepisy regulujące tzw. korytarz życia i jazdę na suwak weszły w życie 6 grudnia 2019 r. Zapowiedziano wówczas uzupełnienie bazy pytań. Na 11 maja baza publikowana na stronach Ministerstwa Infrastruktury obejmuje 3270 pytań.

Czytaj także:

Egzaminy na prawo jazdy - nowe zasady od 1 stycznia 2020 r.

Część teoretyczna egzaminu państwowego (trwa 25 minut) obejmuje 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej odpowiedniej dla kategorii prawa jazdy. Każde pytanie zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź. Obowiązują różne „wartości" pytań – od 3 punktów za odpowiedź na pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, po 1 punkt za pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

W części podstawowej jest 10 pytań za 3 punkty, 6 pytań za 2 punkty i 4 pytania za 1 punkt. W części specjalistycznej: 6 pytań za 3 punkty, 4 za 2 punkty i 2 za 1 punkt. Maksymalnie można uzyskać 74 punkty. Aby zdać egzamin teoretyczny, trzeba zdobyć ich co najmniej 68.