W życie wchodzą właśnie zmiany w procedurach homologacji i nadzorze nad rynkiem pojazdów silnikowych, a także przyczep oraz układów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów.

Nowe przepisy są zawarte w unijnym rozporządzeniu i dotyczą pojazdów kategorii:

- M (samochody osobowe i autobusy),

- N (samochody dostawcze i ciężarowe) oraz

- O (przyczepy i naczepy).

Czytaj także: Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Zmiany będą dotyczyć producentów pojazdów, importerów i dystrybutorów oraz instytucji zajmujących się dopuszczaniem nowych typów pojazdów do ruchu. Chodzi o wszelkie europejskie jednostki techniczne, które muszą prowadzić badania homologacyjne w jednym standardzie.

Pojawi się także nadzór nad rynkiem pojazdów eksploatowanych. Pojazdy, które zostały dopuszczone do ruchu, będą mogły być ponownie, pod tym kątem, zweryfikowane. Co ciekawe, także za granicą. Rozporządzenie przewiduje obowiązkową minimalną liczbę przeprowadzanych kontroli w zależności od liczby zarejestrowanych pojazdów w danym państwie.

Komisja Europejska może też przeprowadzić na własny rachunek badania i kontrole pojazdów, zlecając je innej jednostce technicznej niż ta, która przeprowadziła badanie do celów homologacji.

Przypomnijmy, homologacja to proces, w wyniku którego nowy typ pojazdu zostaje dopuszczony do ruchu.

Podstawa prawa: Unijne rozporządzenie 2018/858