Chodzi o badania techniczne nowych pojazdów. Do rzecznika praw obywatelskich trafiła skarga obywatela na nierówne traktowanie. Zwraca on uwagę, że art. 81 ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi, iż nowo rejestrowane auta nie podlegają obowiązkowi corocznych badań technicznych, gdyż ich badanie musi być przeprowadzone przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji. Zasada ta nie dotyczy jednak m.in. pojazdów zasilanych gazem.

W ocenie obywatela odmienne traktowanie właścicieli pojazdów z silnikami napędzanymi gazem, wyposażonych w fabryczną instalację LPG, w zakresie obowiązku okresowych badań technicznych, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Skoro bowiem mamy do czynienia z pojazdem, w którym funkcjonuje instalacja LPG zamontowana przez producenta, to powinien być on traktowany na równi z fabrycznie nowym pojazdem wyposażonym w silnik benzynowy lub silnik diesla i nie podlegać obowiązkowi corocznego badania.

Biuro RPO wystąpiło w tej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury. Zwróciło się o o zbadanie problemu, ustosunkowanie do zarzutów obywatela oraz poinformowanie o stanowisku.

Czytaj więcej

Weszły w życie przepisy o obowiązkowej naklejce na samochód