Sejm w piątkowym głosowaniu nad senackimi poprawkami do m.in. prawa o ruchu drogowym opowiedział się za ważnymi zmianami dla kierowców. Mają powrócić odpłatne szkolenia pozwalające dwa razy do roku na zredukowanie sześciu punktów karnych (z tego rozwiązania skorzystają osoby, które posiadają prawo jazdy od co najmniej roku). A informacje o punktach tak jak kiedyś mają znikać z centralnej ewidencji po roku, a nie po dwóch latach.

Łagodniejsze przepisy obejmą wszystkich kierowców. Także tych, którzy zebrali punkty karne po 17 września 2022 r., co początkowo nie było przesądzone i rodziło wątpliwości interpretacyjne.

Jak przekonywał w Senacie minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, powrót do starych rozwiązań nie obniży bezpieczeństwa na drogach, ale pomoże tym, którzy zarabiają na życie za kółkiem. Z rządowych analiz wynika bowiem, że to właśnie nie piraci drogowi, lecz zawodowi kierowcy najszybciej gromadzili punkty za wiele często drobnych naruszeń.

Etap legislacyjny: ustawa czeka na podpis prezydenta

Czytaj więcej

Kierowcy nie mogą spać spokojnie. Co z punktami karnymi po lex Uber