Zgodnie z przepisami podejście do części teoretycznej egzaminu nie będzie mogło kosztować więcej niż 50 zł. Określone zostały także maksymalne stawki za egzamin praktyczny, zależą one do kategorii uprawnień:

1) 200 zł w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem,

2) 250 zł w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E.

Konkretne kwoty ustali miejscowy sejmik województwa drogą uchwały. Stawki maksymalne będą podlegać corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy zgodnie ze wskaźnikiem inflacji GUS. Obecnie egzamin na prawo jazdy kategorii B kosztuje 30 zł za teorię oraz 140 zł za część praktyczną. 

Czytaj więcej

Opłaty za egzaminy na prawo jazdy pójdą w górę? Nowy projekt PiS

Nowelizacja niesie też zmiany dla wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego - będą mogły otrzymać wsparcie finansowe poprzez dotacje podmiotowe lub celowe pochodzące z budżetu województwa. Przekazane środki mają być wykorzystywane na finansowanie kosztów realizacji jego zadań, niebędących działalnością gospodarczą. Dotacje dla wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego nie będą mogły przekroczyć 50% kosztów jego działalności.

Czytaj więcej

WORD-y na garnuszku sejmików? Nie będzie zgody z samorządami

Nowością będzie także nowy akt prawny sejmików województwa określający wynagrodzenia egzaminatorów, które nie będą mogły być mniej korzystne niż dotychczasowe warunki. Przepisy wprowadzana są ze względu potrzebę zapewnienia odpowiedniego wynagrodzenia za wykonywane przez nich zadania. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.