Od 31 sierpnia strażnicy straży gminnych mogą kontrolować użytkowników hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu drogowego oraz urządzeń wspomagających ruch.

Strażnicy zyskują uprawnienia do nakładania mandatów za wykroczenia z nowego art. 86a kodeksu wykroczeń. A ten stanowi: kto, kierując rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Czytaj też:

Na przejściu dla pieszych trzeba zejść z e-hulajnogi

Wątpliwość budzi sprawa mierzenia prędkość zbliżonej do prędkości pieszych. Zdaniem MSWiA wykroczenie jest łatwe do oceny, bo widać, kiedy użytkownik e-hulajnogi wyprzedza pieszych czy manewruje między nimi.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 30 lipca (DzU z 16 sierpnia 2021 r., poz. 1483)