Nowe przepisy przewidują egzamin złożony z pytań generowanych w czasie rzeczywistym (będą się pokazywać na bieżąco), składający się z 20 pytań z wiedzy podstawowej oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy.

Ryzykowne strzelanie

Zarówno pytania z wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej będą jednokrotnego wyboru. Pytania z wiedzy podstawowej mają polegać na wyborze między dwoma wariantami – TAK lub NIE – w łącznym czasie na przeczytanie i udzielenie odpowiedzi wynoszącym 35 sekund. Pytania z wiedzy specjalistycznej polegać będą na wyborze jednej z trzech odpowiedzi – A, B, C – w trakcie 50 sekund. Warto przy tym pamiętać, że niewskazanie żadnej odpowiedzi będzie skutkowało otrzymaniem 0 punktów.

Tematyczny zakres pytań będzie podobny do dzisiejszego, ale same pytania zostaną napisane na nowo. Mają być jednoznaczne i precyzyjne. Nowe pytania będę miały różną wartość punktową, od 1 do 3 w zależności od znaczenia zagadnienia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łącznie podczas egzaminu będzie można zdobyć 74 punkty. Aby uzyskać ocenę pozytywną z egzaminu, konieczne będzie zdobycie co najmniej 68 punktów.

Nie zmieni się czas trwania egzaminu – nadal będzie wynosić 25 minut. Co najważniejsze – pytania egzaminacyjne nie będą opublikowane, a ich baza ma wynosić aż 3000. Kandydaci na kierowców muszą więc zapomnieć o uczeniu się odpowiedzi „na blachę".

Warto się postarać

Test będzie zawierał symulacje zdarzeń drogowych, które mogą się pojawić podczas normalnej, rzeczywistej jazdy po mieście lub w terenie niezabudowanym. Jak twierdzą specjaliści, zmiany idą w tym kierunku, aby już podczas egzaminu teoretycznego możliwe było sprawdzenie, czy przyszły kierowca potrafi szybko zareagować na zmieniające się sytuacje na drodze.

Zaliczony egzamin teoretyczny jest ważny przez sześć miesięcy. W tym okresie można zdawać egzamin praktyczny, a w razie niepowodzenia można go poprawiać. Kiedy sześć miesięcy minie bez zaliczenia egzaminu praktycznego, kandydat musi jeszcze raz podejść do testu.

Z danych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego wynika, że ciągle pogarsza się jakość szkolenia.

Uwaga!

Egzamin teoretyczny będziesz miał wyznaczony na konkretny dzień i godzinę.