Nowe przepisy przewidują egzamin złożony z pytań generowanych w czasie rzeczywistym (będą się pokazywać na bieżąco), składający się z 20 pytań z wiedzy podstawowej oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy.

Ryzykowne strzelanie

Zarówno pytania z wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej będą jednokrotnego wyboru. Pytania z wiedzy podstawowej mają polegać na wyborze między dwoma wariantami – TAK lub NIE – w łącznym czasie na przeczytanie i udzielenie odpowiedzi wynoszącym 35 sekund. Pytania z wiedzy specjalistycznej polegać będą na wyborze jednej z trzech odpowiedzi – A, B, C – w trakcie 50 sekund. Warto przy tym pamiętać, że niewskazanie żadnej odpowiedzi będzie skutkowało otrzymaniem 0 punktów.

Tematyczny zakres pytań będzie podobny do dzisiejszego, ale same pytania zostaną napisane na nowo. Mają być jednoznaczne i precyzyjne. Nowe pytania będę miały różną wartość punktową, od 1 do 3 w zależności od znaczenia zagadnienia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łącznie podczas egzaminu będzie można zdobyć 74 punkty. Aby uzyskać ocenę pozytywną z egzaminu, konieczne będzie zdobycie co najmniej 68 punktów.

Nie zmieni się czas trwania egzaminu – nadal będzie wynosić 25 minut. Co najważniejsze – pytania egzaminacyjne nie będą opublikowane, a ich baza ma wynosić aż 3000. Kandydaci na kierowców muszą więc zapomnieć o uczeniu się odpowiedzi „na blachę".

Warto się postarać

Test będzie zawierał symulacje zdarzeń drogowych, które mogą się pojawić podczas normalnej, rzeczywistej jazdy po mieście lub w terenie niezabudowanym. Jak twierdzą specjaliści, zmiany idą w tym kierunku, aby już podczas egzaminu teoretycznego możliwe było sprawdzenie, czy przyszły kierowca potrafi szybko zareagować na zmieniające się sytuacje na drodze.

Zaliczony egzamin teoretyczny jest ważny przez sześć miesięcy. W tym okresie można zdawać egzamin praktyczny, a w razie niepowodzenia można go poprawiać. Kiedy sześć miesięcy minie bez zaliczenia egzaminu praktycznego, kandydat musi jeszcze raz podejść do testu.

Z danych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego wynika, że ciągle pogarsza się jakość szkolenia.

Autopromocja
30 listopada, godz. 12.00

Kto zdobędzie Zielone Orły "Rzeczpospolitej"?

Sprawdź szczegóły

Uwaga!

Egzamin teoretyczny będziesz miał wyznaczony na konkretny dzień i godzinę.