Rada zajęła stanowisko w sprawie poselskiego projektu zmian w kodeksie drogowym. Przewiduje on dwa rodzaje kar – administracyjną oraz grzywny – za wykroczenie w zależności od tego, czy dane zdarzenie zarejestrował fotoradar stacjonarny czy przenośny.

Regulacja ta nie podoba się KRS, która negatywnie opiniuje poselskie propozycje zmian w kodeksie drogowym. Przyjęcie takiego rozwiązania, jej zdaniem, prowadzić może do naruszenia reguł równego traktowania, o których mówi konstytucja.

– Proponowany sposób karania jest wysoce restrykcyjny i spełnia funkcje przede wszystkim represyjne – przekonuje KRS. W dodatku proponuje się karę nie dla osoby, która dopuściła się naruszenia, lecz dla właściciela auta.