- Pamiętaj, żeby wziąć legitymację! Legitymację wziąłeś? – nie ma chyba rodzica, który choć raz nie zadał tego pytania swoim dzieciom i uczniów, którzy nigdy nie usłyszeli tych pytań od rodziców. Ministerstwo Cyfryzacji twierdzi, że wkrótce ten problem przejdzie do historii, bo wprowadzi mLegitymację. Co to takiego? Legitymacja szkolna w telefonie. Będzie równoważna tradycyjnej, papierowej legitymacji np. w czasie podróży pociągiem. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Siedlcach, a także w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie, trwa pilotaż mLegitymacji Szkolnej.

Czym dokładnie jest mLegitymacja?

Mobilna wersja legitymacji szkolnej ma być uzupełnieniem jej standardowych form - papierowej lub plastikowej karty zwanej e-legitymacją  (szkoły mogą wydawać e-legitymacje od września 2018 r.).

mLegitymacja, to część aplikacji mObywatel. Trzeba ją  ściągnąć na telefon (na początku mLegitymacje będą dostępne dla telefonów z systemem Android – co najmniej 6.0).  Co z niej wyczytamy? Przede wszystkim wiek ucznia, informację o tym czy legitymacja jest ważna, a ponadto dane, które można znaleźć na tradycyjnych legitymacjach:

imię i nazwisko ucznia;

numer legitymacji;

datę wydania;

termin ważności;

status użytkownika (uczeń);

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

datę urodzenia;

PESEL;

adres zamieszkania;

nazwę i adres szkoły.

Z mobilnej wersji legitymacji będzie można korzystać w tych samych sytuacjach, co w przypadku „tradycyjnych" dokumentów. Za pomocą mLegitymacji potwierdzimy status ucznia podczas kontroli biletów, czy zakładania karty w bibliotece. Będzie ona również podstawą do otrzymania przysługujących zniżek.

Dla każdego ucznia z legitymacją

Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że mLegitymacja szkolna to bezpieczne narzędzie, dzięki któremu uczniowie potwierdzą przysługujące im uprawnienia, za pomocą telefonu komórkowego. mLegitymacje Szkolne wydawane będą uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno szkół publicznych, jak niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

"Mobilna" legitymacja będzie mogła być wydana uczniowi, któremu uprzednio wydano legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną. Okres ważności mLegitymacji będzie tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-legitymacji (przedłużenie ważności wspomnianych legitymacji wymagało będzie ponownego wydania mLegitymacji).

mLegitymacja będzie unieważniana przez szkołę w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi papierowej legitymacji szkolnej albo plastikowej e-legitymacji. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja.

Mobilna legitymacja szkolna to kolejne narzędzie z puli e-usług, wprowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach projektu mDokumenty. W najbliższych miesiącach do projektu zostaną dołączone kolejne szkoły.