W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Kryteria Rankingu Liceów 2021 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2021 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2021:

1. XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie

2. Uniwersyteckie LO w Toruniu

3. XIII LO w Szczecinie

Ranking Techników 2021:

1. Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) w Warszawie

2. Technikum nr 7 (ZSE-M) w Nowym Sączu

3. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie