Informację podało  na Twitterze dziennikarz RMF24 Patryk Michalski. Wyrok WSA nie jest prawomocny.

Przypomnijmy, decyzja Prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia 2020 r. polecała Poczcie Polskiej realizację działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19 -polegających na podjęciu i realizacji czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta RP w 2020 r. w trybie korespondencyjnym. Na tej podstawie Poczta wystąpiła do władz samorządowych o przekazanie jej  spisów wyborców.

Czytaj też: Premier szuka tarczy przed pozwami

Decyzję premiera zaskarżył do WSA Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucając brak podstawy prawnej oraz rażące naruszenie prawa, polegające na poleceniu Poczcie Polskiej S.A. realizacji zadania, które w dniu jej wydania nie leżało w sferze zadań operatora publicznego, lecz Państwowej Komisji Wyborczej. 

Ostatecznie do wyborów korespondencyjnych nie doszło. Koszt przygotowań poniesionych przez Pocztę Polską  - ok. 70 mln zł - został Poczcie zrefundowany z pieniędzy przeznaczonych na walkę z koronawirusem.