Przypomnijmy, że sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i profesor Uniwersytetu Warszawskiego dr. hab. Jan Majchrowski przesłał wszystkim swoim studentom komunikat, że na swoich zajęciach akademickich nie będzie tolerował manifestacji studentów o charakterze politycznym lub ideologicznym. Komunikat został przesłany także do wiadomości m.in. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

"Uprzejmie informuję, że na prowadzonych przeze mnie zajęciach akademickich na UW, ze względu na ich cel i charakter, nie będą tolerowane jakiekolwiek manifestacje Studentów o charakterze politycznym lub ideologicznym, bez względu na to, jaką formę by one przybrały (słowną, tekstową, graficzną, w tym odwoływanie się do symboliki o takim charakterze itp.) i bez względu na to jaki kierunek w toczących się sporach politycznych lub ideologicznych reprezentowałyby one. Osoby, które naruszą tę zasadę muszą się liczyć z usunięciem z tych zajęć ze wszystkimi tego formalnymi konsekwencjami." - napisał prof. Majchrowski.

Czytaj też: Prof. UW Jan Majchrowski zapowiada konsekwencje wobec studentów za manifestacje podczas wykładów

Zareagowali nauczyciele akademiccy Wydziału Prawa i Administracji UW. W liście otwartym "do Studentów i Rektora Uniwersytetu Warszawskiego" piszą:

"Z wielkim oburzeniem i zażenowaniem, przyjęliśmy groźby usunięcia z zajęć kierowane przez profesora uczelni, dr. hab. Jana Majchrowskiego wobec tych studentów naszego Wydziału, którzy podczas prowadzonych przez niego zajęć uniwersyteckich w jakikolwiek sposób dadzą wyraz swoim poglądom w związku z tak zwanym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. o zakazie aborcji embriopatologicznej."

I dodają: "Taka postawa rażąco narusza etos i autorytet profesora Uniwersytetu Warszawskiego jako mistrza, przewodnika i przyjaciela studentów. Wstydzimy się, że takie groźby wobec naszych studentów mogły paść z ust pracownika Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego."

Jak wskazują autorzy listu, nauczyciel akademicki "ma obowiązek uczyć studentów poszukiwania prawdy, spierania się z poszanowaniem godności drugiego człowieka." Podkreślają, że sami oczekują od studentów, aby dzielili się z nimi na zajęciach tym, co ich nurtuje i niepokoi.

"Chcemy uczyć studentów tego, co jest dobre, słuszne i piękne, aby zasłużyć na kierowane pod naszym adresem słowa ich pieśni „Gaudeamus Igitur":  »Niechaj żyje Akademia, niech żyją profesorowie, Niechaj żyje Akademia, niech żyją profesorowie, niech żyje każdy członek [naszej społeczności] niech żyją wszyscy [członkowie] z osobna, niechaj kwitną zawsze, niechaj kwitną zawsze!«." - kończą swój list nauczyciele z wydziału prawa UW.

Pod listem podpisali się: prof. dr hab. Michał Romanowski, prof. dr hab. Aleksander Chłopecki, dr hab. Jakub Urbanik, prof. ucz. prof. dr hab. Robert Grzeszczak, dr hab. Marcin Matczak, prof. ucz. prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski, prof. dr hab. Maria Zabłocka, prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, dr hab. Wojciech Brzozowski, prof. ucz. dr hab. Anna Zawidzka-Łojek, prof. ucz. dr hab. Monika Płatek, prof. ucz. dr hab. Barbara Namysłowska-Gabrysiak, dr hab. Maciej Taborowski, prof. dr hab. Piotr Girdwoyń prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, dr hab. Marta Litwińska-Werner, dr hab. Ewa Gmurzyńska, dr hab. Wojciech Machała, dr hab. Piotr Bogdanowicz, dr hab. Zbigniew Banaszczyk, prof. dr hab. Monika Dąbrowska, prof. dr hab. Marek Wąsowicz, dr hab. Magdalena Błaszczyk, dr hab. Cezary Banasiński, prof. ucz. prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, prof. dr hab. Wojciech Kocot, dr hab. Adam Krzywoń, dr Małgorzata Modrzejewska, dr hab. Maria Boratyńska, dr hab. Przemysław Konieczniak.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ