Ministerstwo Kultury chce skończyć z abonamentem i Radą Mediów Narodowych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło rozpoczęcie konsultacji założeń ustawy medialnej. Przewidują one likwidację abonamentu na rzecz finansowania mediów publicznych z budżetu państwa. Zniknąć ma też Rada Mediów Narodowych.

Publikacja: 24.06.2024 10:46

Ministerstwo Kultury chce skończyć z abonamentem i Radą Mediów Narodowych

Foto: Adobe Stock

Resort kultury przypomina, że 7 maja 2024 wszedł w życie Europejski Akt o Wolności Mediów, który reguluje całość rynku medialnego. Przedstawione w poniedziałek założenia nowej ustawy są odpowiedzią na jego implementację i mają przyczynić się do naprawy „obecnego stanu mediów publicznych w Polsce”.

Abonament RTV zniknie, media publiczne będą finansowane z budżetu

Projekt przewiduje przede wszystkim likwidację abonamentu na rzecz finansowania mediów publicznych z budżetu państwa. Jak podkreślono, nie oznacza to jednak wprowadzenia dodatkowego opodatkowania. Założenia opierają się na przyznaniu gwarancji środków na realizację misji publicznej w wysokości co najmniej 0,09% PKB rocznie. "Wprowadzenie stałej kwoty finansowania pozwoli na zmniejszenie ilości reklam w telewizji publicznej i skupieniu na misji. Stopień realizacji misji publicznej będzie podlegał ocenie społecznej i kontroli ze strony KRRiT, która powinna zostać zreformowana" - przekonuje MKiDN.

Czytaj więcej

Koniec abonamentu RTV jaki znamy. Poseł podaje datę i co może go zastąpić

Zmiany w KRRiT, Rada Mediów Narodowych do likwidacji

W założeniach znalazła się propozycja przywrócenia 9-osobowego składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji tj. 4 członków powoływanych przez Sejm, 2 – przez Senat i 3 – przez Prezydenta. Ma się pojawić również mechanizm rotacyjności składu. Przy zachowaniu 6-letniej kadencji każdego członka KRRiT – co 2 lata powinna następować wymiana ⅓ członków. Jednocześnie przewiduje się rozszerzenie kompetencji KRRiT o:

  • wprowadzenie większej przejrzystości struktury właścicielskiej mediów poprzez opracowanie krajowej bazy danych własności mediów;
  • koordynację środków dotyczących usług medialnych spoza UE, co może stanowić istotny element w walce z dezinformacją i propagandą (m.in. ze strony mediów rosyjskich);
  • prowadzenie okresowego monitoringu stanu pluralizmu mediów w Polsce.

W komunikacie podkreślono, że KRRiT pozostanie regulatorem rynku mediów audiowizualnych i nie będzie rozszerzona na rynek prasy. Jak dodano, w konsekwencji tych zmian Rada Mediów Narodowych zostanie zlikwidowana, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r.

Założenia przewidują również wprowadzenie zasad powoływania Rad Nadzorczych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „Uwzględniają one określenie kompetencji koniecznych do sprawowania funkcji oraz podawanie do publicznej wiadomości oceny poszczególnych kandydatów i uzasadnienia wyboru poszczególnych członków rad nadzorczych. Istotnym elementem, jest także wprowadzenie dwuetapowego konkursu na członków zarządów spółek mediów publicznych. Wyboru najlepszego kandydata dokonywałaby KRRiT” - podaje resort kultury.

Autorzy projektu proponują również wprowadzenie otwartych konkursów do rad programowych. KRRiT powoływała by rady spośród kandydatów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe oraz pracowników spółek publicznej radiofonii i telewizji.

Liberalizacja przepisów o koncesjach na nadawanie

Resort chce te zliberalizować przepisy o przyznawaniu koncesji na nadawanie, bowiem obecnie wymagania nałożone na podmioty, które chcą uzyskać koncesję na rozpowszechnianie programów drogą satelitarną lub kablową są bardzo wysokie. "Programy publicznej radiofonii i telewizji nie będą wymagały koncesji. Rekomendujemy ich utrzymanie tylko dla nadawców programów naziemnych" - wskazuje MKiDN.

W komunikacie pojawiła się też zapowiedź wprowadzenia ograniczeń prowadzenia działalności na rynku medialnym przez jednostki samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej

Przyjęto przełomowe przepisy. Chodzi o dziennikarzy i wolność mediów w UE

Konsultacje założeń nowej ustawy medialnej mają potrwać do 23 września 2024 r.

Resort kultury przypomina, że 7 maja 2024 wszedł w życie Europejski Akt o Wolności Mediów, który reguluje całość rynku medialnego. Przedstawione w poniedziałek założenia nowej ustawy są odpowiedzią na jego implementację i mają przyczynić się do naprawy „obecnego stanu mediów publicznych w Polsce”.

Abonament RTV zniknie, media publiczne będą finansowane z budżetu

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?