Nie tylko HiT. Co się zmieni od września w szkołach?

W skierowanym do konsultacji społecznych projekcie rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół wprowadza się wiele zmian od nowego roku szkolnego. Resort oświaty tłumaczy te zmiany potrzebą dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb i zainteresowań uczniów oraz potrzeb rynku pracy.

Publikacja: 11.04.2024 09:28

Z końcem maja ruszyły zajęcia w szkołach podstawowych.

Z końcem maja ruszyły zajęcia w szkołach podstawowych.

Foto: Fot. Pixabay

Projekt rozporządzenia ma na celu podkreślenie szczególnego znaczenia nauczania uczniów udzielania pierwszej pomocy, począwszy od klasy I szkoły podstawowej oraz doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych przez uwzględnienie nauki udzielania pierwszej pomocy w katalogu tematyki, która powinna być realizowana podczas zajęć z wychowawcą. Uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej będą mieli obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w sposób dostosowany do możliwości dzieci w tym wieku w ramach edukacji wczesnoszkolnej – edukacji przyrodniczej.

Czytaj więcej

Edukacja obywatelska zastąpi HiT. Jednak pełne zmiany dopiero od 2025 r.

Koniec HiT. Będzie edukacja obywatelska

Wprowadza się szczegółowe zapisy mające na celu rezygnację z nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość, począwszy od roku szkolnego 2024/2025 (w liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia, liceum ogólnokształcącym dla dorosłych prowadzącym zajęcia w formie stacjonarnej i w formie zaocznej) w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych, a w latach następnych w kolejnych klasach i semestrach tych szkół, aż do całkowitego wygaszenia tego przedmiotu.

Powyższa zmiana jest wprowadzona w związku z planowanymi zmianami w podstawie programowej kształcenia ogólnego polegającymi na wprowadzeniu do podstawy programowej nowego przedmiotu dedykowanego edukacji obywatelskiej, który zastąpi przedmiot historia i teraźniejszość. Nowy przedmiot będzie realizowany od roku szkolnego 2025/2026, nie wcześniej niż od klasy II szkoły ponadpodstawowej.

Co jeszcze zmieni się w szkołach

Proponuje się skrócenie z dwóch lat do jednego roku okresu, o jaki może zostać przedłużona uczniowi nauka w branżowej szkole II stopnia lub szkole policealnej (rozwiązanie to będzie dotyczyć uczniów, którym nie przedłużono okresu nauki w szkole podstawowej na I lub II etapie edukacyjnym lub w szkole ponadpodstawowej) oraz zwiększenie liczby godzin przedmiotów ogólnokształcących w klasie II branżowej szkoły II stopnia (i odpowiednio zmniejszenie tej liczby w klasie I) co umożliwi dyrektorowi branżowej szkoły II stopnia zaplanowanie takiej organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, aby słuchacz klasy II branżowej szkoły II stopnia mógł przystąpić do egzaminu zawodowego w styczniu lub w lutym danego roku.

Konsultacje społeczne potrwają do 2 maja br.

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Projekt rozporządzenia ma na celu podkreślenie szczególnego znaczenia nauczania uczniów udzielania pierwszej pomocy, począwszy od klasy I szkoły podstawowej oraz doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych przez uwzględnienie nauki udzielania pierwszej pomocy w katalogu tematyki, która powinna być realizowana podczas zajęć z wychowawcą. Uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej będą mieli obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w sposób dostosowany do możliwości dzieci w tym wieku w ramach edukacji wczesnoszkolnej – edukacji przyrodniczej.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie