Grzegorz Cygonik

Kreatywne myślenie. Polscy uczniowie w światowej czołówce.

Po raz pierwszy w historii programu PISA zbadano umiejętność kreatywnego myślenia wśród piętnastolatków. Polscy uczniowie znaleźli się w światowej czołówce.

W jakim kierunku będzie podążać polska oświata w nowym roku szkolnym?

Edukacja prozdrowotna, wychowanie obywatelskie, edukacja dla bezpieczeństwa i pro obronna, rozwój kompetencji cyfrowych i dobrostan uczniów znalazły się wśród priorytetów polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025.

Szkolnictwo zawodowe w Polsce. Stan obecny i plany na przyszłość

W publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe uczy się obecnie ponad 1 mln 220 uczniów i słuchaczy.

Uczniowie szybciej poznają informatory egzaminacyjne. Ma to związek ze zmianami podstaw programowych

Trwające wciąż prace nad zmianami podstaw programowych dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i branżowych zakładają nie tylko redukcję materiału o 20%, czy modyfikację niektórych wymagań szczegółowych.

Więcej książek, mniejsza sprzedaż, wyższe ceny. Raport o rynku wydawniczym w 2023 roku

Chociaż w ubiegłym roku 48 proc. czytających Polaków wskazało zakup jako źródło czytanych książek, to dane GUS są bezwzględne. Sprzedaż detaliczna książek i prasy w 2023 roku była niższa niż w 2022 roku. Odnotowano spadek rok do roku o 14,7 proc.

Zmiany podstawy programowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikuje nowelizacje

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o zakończeniu konsultacji społecznych projektów zmian w podstawach programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Nowy rok szkolny rozpocznie się 2 września. Kiedy ferie i przerwy świąteczne?

Zgodnie z kalendarzem, opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2024 r., a wiosenna, związana ze Świętami Wielkanocnymi, od 17 kwietnia do 22 kwietnia 2025 r.

Egzamin ósmoklasisty. Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin ósmoklasisty 2024 - język polski. Podczas egzaminu uczniowie muszą wykazać się znajomością lektur, które czytali od czwartej do ósmej klasy szkoły podstawowej. Ich znajomość może okazać się kluczowa.

Egzamin ósmoklasisty zamiast egzaminu wstępnego. Co warto wiedzieć?

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej, uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej oraz słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty. Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający

Egzamin ósmoklasisty 2024. W przypadku wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE - egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.