W zatwierdzony sprawozdaniu europosłowie zalecają wyraźne zapisanie zasady pierwszeństwa prawa UE w traktatach UE i wyrażają ubolewanie, że nie miało to miejsca w traktacie lizbońskim.

Jak podkreślono w komunikacie PE, zasada pierwszeństwa rozwinęła się dzięki orzecznictwu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i stanowi fundament unijnego porządku prawnego, który ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania UE. Europosłowie zwracają uwagę, że choć większość sądów krajowych przestrzega tej zasady, to decyzje tych sądów konstytucyjnych lub najwyższych, które ją podważają lub jej nie stosują, stanowią ryzyko dla skuteczności i jednolitości prawa UE.

Zdaniem europosłów to Trybunał Sprawiedliwości UE ma wyłączne kompetencje do interpretowania prawa UE i ustalania jego ograniczeń.

W komunikacie poinformowano, że parlament wystąpił do Komisji Europejskiej jako strażniczki traktatów o uważne "obserwowanie krajowych wyroków sądowych w związku z zasadą pierwszeństwa prawa unijnego". Jednocześnie, PE poprosił Komisję o wszczynanie postępowania w przypadku, gdy sędziowie podważaliby tę zasadę. Komisja będzie przygotowywać roczne sprawozdania ze stosowania prawa unijnego, włącznie ze wskaźnikami zgodności z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w krajach członkowskich.

Czytaj więcej

Prawo UE przed prawem krajowym. Ważna decyzja w Parlamencie Europejskim

Czytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Konstytucja ma prymat nad prawem UE