Porzucone studia mogą mieć wpływ na przyznanie stypendium

Uczelnia, przyznając świadczenie, może sprawdzić w systemie POL-on, czy ktoś już wcześniej studiował.

Publikacja: 09.11.2023 07:23

Porzucone studia mogą mieć wpływ na przyznanie stypendium

Foto: Adobe Stock

Komisja stypendialna jednej z krakowskich uczelni odebrała w trakcie roku akademickiego prawo do stypendium rektora. Uczelnia tłumaczyła, że po wydaniu decyzji uzyskała dane z systemu POL-on. Okazało się, że jej student wcześniej studiował gdzie indziej i pobierał stypendium, mogło mu się więc nie należeć.

W rezultacie komisja stypendialna wznowiła postępowanie. Zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym i nauce łączny okres przysługiwania stypendium rektora to 12 semestrów, bez względu na to, czy student je pobierał, z zastrzeżeniem, że w tym okresie świadczenia przysługują na studiach: I stopnia nie dłużej niż przez dziewięć semestrów, a II stopnia nie dłużej niż przez siedem. Wraz z rozpoczęciem letniego semestru student przekroczył łączny okres uprawniający do stypendium i nie podał tej informacji, ubiegając się o stypendium.

Czytaj więcej

Pieniądze na naukę i akademickie życie

Student wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy. Argumentował, że uczelnia nie udokumentowała, kiedy do systemu POL-on wprowadzono informacje o okresach jego studiowania. Wniosek o przyznanie stypendium był generowany za pośrednictwem systemu USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) i nie było w nim oświadczenia dotyczącego odbywanych w przeszłości studiów.

Uczelnia utrzymała jednak w mocy decyzję, a sprawa trafiła do sądu. WSA w Krakowie uchylił niekorzystne dla studenta rozstrzygnięcie. Uczelnia nie ustaliła bowiem, przez jaki dokładnie czas pozostawał studentem. Co więcej, wznowienie postępowania jest instytucją, z której korzystać powinno się tylko wyjątkowo. Organ wznawiający postępowanie musi wykazać, że nowe okoliczności i dowody są faktycznie nowe i istotne dla sprawy, istniały w dniu wydania decyzji, ale nie były znane organowi. Nie można traktować jako nowej okoliczności informacji, do której organ miał dostęp, np. przez systemy teleinformatyczne, ale jej nie zasięgnął.

Jeśli informacje o studiowanych w przeszłości przez skarżącego kierunkach i pobieranych przez niego stypendiach były w systemie POL-on w momencie wydania decyzji o przyznaniu stypendium, a mimo to organ zaniechał kwerendy w systemie, to uzyskanie takich informacji później nie może być traktowane jako ujawnienie nowej okoliczności.

Sygnatura akt: III SA/Kr 1142/23

Komisja stypendialna jednej z krakowskich uczelni odebrała w trakcie roku akademickiego prawo do stypendium rektora. Uczelnia tłumaczyła, że po wydaniu decyzji uzyskała dane z systemu POL-on. Okazało się, że jej student wcześniej studiował gdzie indziej i pobierał stypendium, mogło mu się więc nie należeć.

W rezultacie komisja stypendialna wznowiła postępowanie. Zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym i nauce łączny okres przysługiwania stypendium rektora to 12 semestrów, bez względu na to, czy student je pobierał, z zastrzeżeniem, że w tym okresie świadczenia przysługują na studiach: I stopnia nie dłużej niż przez dziewięć semestrów, a II stopnia nie dłużej niż przez siedem. Wraz z rozpoczęciem letniego semestru student przekroczył łączny okres uprawniający do stypendium i nie podał tej informacji, ubiegając się o stypendium.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Wyrównanie 500+ do 800 zł od sierpnia 2023? ZUS wydał komunikat
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo dla Ciebie
Nieoficjalnie: były minister zdrowia Adam Niedzielski dostanie 100 tys. złotych kary
Konsumenci
Ziobro na koniec skierował dwie skargi nadzwyczajne. Czego dotyczą?
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości