Sąd Najwyższy poinformował o ważnym terminie związanym z wyborami

W środę 18 października 2023 roku zaczął biec termin do wnoszenia protestów przeciwko ważności wyborów do Sejmu i Senatu. Upływa 25 października 2023 r. - przekazał w komunikacie Sąd Najwyższy.

Publikacja: 19.10.2023 10:08

Otwarcie urny wyborczej w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimier

Otwarcie urny wyborczej w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

W komunikacie poinformowano, że 18 października 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano wyniki wyborów do Sejmu i Senatu. "W związku z powyższym otworzył się 7-dniowy termin, w którym można wnieść do Sądu Najwyższego protest przeciwko ważności wyborów do Sejmu i do Senatu. Upływa on 25 października 2023 r." - dodano.

Jak wyjaśniono, protest musi być wniesiony na piśmie, bezpośrednio do Sądu Najwyższego lub nadany w polskiej placówce pocztowej (Poczta Polska), ewentualnie złożony właściwemu terytorialnie konsulowi lub kapitanowi statku. Niedopuszczalne jest wniesienie protestu w formie innej niż pisemna, tj. przez faks, e-mail, ePUAP.

Protest wyborczy, aby mógł zostać rozpoznany, musi zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego protest z podaniem jego adresu i numeru PESEL;
  • oznaczenie obwodu głosowania, w którego spisie wyborców było umieszczone imię i nazwisko wnoszącego protest;
  • wniosek o stwierdzenie nieważności wyborów w całości lub w określonym okręgu bądź też wyboru konkretnego posła lub senatora;
  • zarzuty:

- ich uzasadnienie,

- przedstawienie lub wskazanie dowodów, na których je oparto;

  • własnoręczny podpis skarżącego lub jego pełnomocnika.

Jeżeli protest wyborczy składa osoba przebywająca za granicą lub na polskim statku morskim – protest musi dodatkowo zawierać: oznaczenie pełnomocnika zamieszkałego w Polsce lub pełnomocnika do doręczeń zamieszkałego w Polsce wraz ze wskazaniem ich adresów (do protestu należy dołączyć dokument pełnomocnictwa).

Czytaj więcej

Teraz wybory i referendum skontroluje Sąd Najwyższy

W komunikacie poinformowano, że 18 października 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano wyniki wyborów do Sejmu i Senatu. "W związku z powyższym otworzył się 7-dniowy termin, w którym można wnieść do Sądu Najwyższego protest przeciwko ważności wyborów do Sejmu i do Senatu. Upływa on 25 października 2023 r." - dodano.

Jak wyjaśniono, protest musi być wniesiony na piśmie, bezpośrednio do Sądu Najwyższego lub nadany w polskiej placówce pocztowej (Poczta Polska), ewentualnie złożony właściwemu terytorialnie konsulowi lub kapitanowi statku. Niedopuszczalne jest wniesienie protestu w formie innej niż pisemna, tj. przez faks, e-mail, ePUAP.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Wyrównanie 500+ do 800 zł od sierpnia 2023? ZUS wydał komunikat
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Sądy i trybunały
Sąd: Nawacki ma 3 dni. Inaczej grozi mu grzywna i areszt
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Niepełnosprawni
Nawet 3495 zł z ZUS dla dorosłych niepełnosprawnych już od Nowego Roku
Konsumenci
Ziobro na koniec skierował dwie skargi nadzwyczajne. Czego dotyczą?
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości