Kary naliczane są od listopada 2021 r., a dotyczą decyzji TSUE z lipca 2021 r.  Trybunał zobowiązał wtedy Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących uprawnień nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawie m.in. uchylania immunitetów sędziowskich.

15 lipca 2022 roku w życie weszła nowa ustawa o SN powołująca Izbę Odpowiedzialności Zawodowej w miejsce zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej. KE uważa, jednak, że i tak nie wszystkie  wymogi orzeczenia TSUE z lipca 2021 r. zostały spełnione.  Np. nie przywrócono do orzekania odsuniętych sędziów. 

Za niewykonanie postanowienia TSUE nałożył na Polskę karę miliona euro dziennie. Polska kar nie uiszcza, więc odpowiednie kwoty są potrącane przez Komisję Europejską z funduszy przeznaczonych dla naszego kraju. Wczoraj KE potrąciła Polsce 60 mln euro za okres od 30 sierpnia do 30 września zeszłego roku (32 mln euro) i okres od 1 do 28 października (28 mln euro).

Czytaj więcej

Julia Przyłębska znów odracza rozprawę TK w sprawie kar TSUE

To jednak nie są jedyne kary, których nasz rząd nie zapłacił i które zostały nam potrącone przez KE. W ubiegłym roku z powodu niezamknięcia kopalni w Turowie  naliczono Polsce 68,5 miliona euro kar za okres od 20 września 2021 do 3 lutego 2022 r.

Jak wyliczył TVN24, suma wszystkich potrąceń to już 360 mln euro (prawie 1,7 mld zł). Składają się na to:

1) potrącenie 69 mln euro za okres od 3 listopada do 10 stycznia,

2) potrącenie 42 mln euro za okres od 11 stycznia do 21 lutego,

3) potrącenie 30 mln euro za okres od 22 lutego do 23 marca,

4) potrącenie 33 mln euro za okres od 24 marca do 25 kwietnia,

5) potrącenie 30 mln euro za okres od 26 kwietnia do 25 maja,

6) potrącenie 33 mln euro za okres od 26 maja do 27 czerwca,

7) potrącenie 30 mln euro za okres od 28 czerwca do 27 lipca,

8) potrącenie 33 mln euro za okres od 28 lipca do 29 sierpnia,

9) potrącenie 32 mln euro za okres od 30 sierpnia do 30 września,

10) potrącenie 28 mln euro za okres od 1 października do 28 października.

Kolejne wezwania do zapłaty mają być wysyłane i potrącane miesiąc po miesiącu.