Projekt ma uwzględniać również dodatkowe inwestycje w postaci oczyszczalni ścieków, ale także odszkodowań dla rybaków i samej renatulizacji Odry oraz budowy zbiorników dla utrzymania poziomu rzeki. 

Wiceminister poinformował komisję gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, że ministerstwo posiada środki w wysokości 13 mld złotych na inwestycję. 

Ustawa ma mieć na celu także przywrócenie życia do zanieczyszczonej rzeki poprzez zarybienie. Gróbarczyk przekazał również, że minister Andrzej Adamczyk odwołał we wtorek prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę. 

Wszystkie działania są wywołone katastrofą ekologiczną, której skutkiem była śmieść tysięcy ryb w Odrze oraz wyjałowienia rzeki z pozostałych istot w niej żyjących. Sprawą zanieczyszczenia Odry z zawiadomienia WIOŚ zajmie się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.

Minister Klimatu i Środowiska, Anna Moskwa przekazała także, że jej Ministerstwo przeznaczy 250 mln złotych na synchronizację i pełną cyfryzację na terenie całej Polski systemu monitorowania jakości wód powierzchniowych