Powstanie jeden system antyplagiatowy, który zapewni porównywanie prac ze zgromadzonymi w repozytorium. Szkoły będą zobowiązane sprawdzać prace dopiero od 2018/2019. Takie zmiany zakłada poselski projekt nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym. Jego pierwsze czytanie odbyło się w czwartek na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Na tym samym posiedzeniu odbyło się także pierwsze czytanie innego projektu nowelizacji tej ustawy. Dotyczy on wydłużenia o cztery lata, do 30 czerwca 2020 r., terminu na dostosowanie nazw uczelni. Wyraz „uniwersytet" może być zgodnie z prawem używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne mają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dziesięciu dyscyplinach, w tym co najmniej po dwa uprawnienia w każdej z trzech dziedzin nauki, np. humanistycznych, prawnych, ekonomicznych lub teologicznych.

Takich wymogów nie spełniają np. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

etap legislacyjny: skierowano do drugiego czytania