We wtorek rząd przyjął projekt ustawy, na mocy której powołany ma być ośrodek do czasowego przetrzymywania dzikich zwierząt, w szczególności o nieuregulowanym statusie prawnym, zatrzymanych w trakcie prowadzonych postępowań celnych, karnych, wykroczeniowych lub administracyjnych. Chodzi np. o zwierzęta skonfiskowane na przejściach granicznych. Centralny Azyl dla Zwierząt powstanie na terenie nadleśnictwa Chojnów pod Warszawą.

W azylu będą przetrzymywane zwierzęta należące do gatunków dzikich zagrożonych wyginięciem, gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi czy objętych ochroną gatunkową.

Do podstawowych zadań ośrodka należeć będzie transport, czasowe przetrzymywanie zwierząt i ich przekazywanie innym podmiotom – po uregulowaniu ich statusu prawnego.

Czytaj więcej

Jak legalnie przywozić rośliny z zagranicznych podróży

Naczelną zasadą ośrodka będzie humanitarne traktowanie zwierząt, zgodnie z ich potrzebami biologicznymi, mającymi wpływ na ich zdrowie i dobrostan.

Centralny Azyl będzie współpracował z organami celnymi oraz policją, jeśli chodzi o transport przejętych zwierząt. Będzie je także przytrzymywał w czasie prowadzonych postępowań.

Ośrodek ma także współpracować z organami ochrony środowiska, Inspekcją Weterynaryjną oraz innymi podmiotami i instytucjami (w kraju i za granicą), które zajmują się przetrzymywaniem zwierząt, takimi jak np. ogrody zoologiczne, azyle dla zwierząt czy ośrodki rehabilitacji.

Etap legislacyjny: trafi do Senatu