Rozporządzenie określa, że "zamkniętym" terenem ma być obszar 200 metrów od linii granicznej między państwami. Nowy akt prawny wynikać może z tego, że 1 lipca wygasa zakaz wprowadzony na mocy rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który dotyczy 183 miejscowości znajdujących się w przygranicznym pasie. 

Z wnioskiem o wydanie wystąpił Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej argumentując to m.in. utrzymującą się presją migracyjną oraz prowadzeniem prac związanych z budową bariery elektronicznej. Zgodnie z wnioskiem zakaz dotyczy całego przebiegu granicy w województwie podlaskim za wyjątkiem tej przebiegającej na rzekach Świsłosz i Istoczanka.

Straż Graniczna wskazała również, że wprowadzenie tego ograniczenia ma znaczenie dla "przyszłej nienaruszalności granicy państwowej RP" - osoby postronne nie powinny mieć możliwości obserwacji prac od strony technologicznej. Sama zapora ma już długość 150 km, finalnie ma być długości 186 km. 

Zakaz ma obowiązywać do 15 września. 

Czytaj więcej

Koniec zakazu przebywania przy granicy z Białorusią