Możliwe, że rektorzy będą mogli przeznaczyć więcej środków na stypendia dla najlepszych studentów. Obecnie stypendia te stanowią nie więcej niż 40 proc. wszystkich środków na stypendia dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. Parlament Studentów RP zaproponował, by stanowiły one maksymalnie 60 proc. tej kwoty.

Poprawka do nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym zyskała aprobatę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zostanie zgłoszona podczas drugiego czytania projektu w Sejmie. Posłowie podczas pierwszego czytania na czwartkowym posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży przegłosowali przyjęcie innych istotnych poprawek. Z prawa o szkolnictwie wyższym zniknie m.in. wymóg zdobycia 30 punktów ECTS na każdym roku studiów. Liczbę wymaganych punktów będą ustalały same uczelnie.

Środowisko akademickie przyjęło projekt rządowy nowelizacji z aprobatą. Zakłada on m.in. zmniejszenie biurokracji na uczelniach. Wśród projektowanych zmian znalazło się zmniejszenie częstotliwości ocen okresowych, m.in. nauczycieli akademickich i pracowników naukowych PAN. Takie oceny będzie można przeprowadzać nawet co cztery lata. Obecnie są przeprowadzane co dwa.

Będą również ułatwienia w naborach. Nie trzeba będzie przeprowadzać postępowania konkursowego do awansu nauczyciela akademickiego na wyższe stanowisko. Konkursy nie będą też potrzebne do zatrudnienia na podstawie mianowania na czas określony, jeżeli poprzednie zatrudnienie nauczyciela trwało nie krócej niż trzy lata.

Są też zmiany dla doktorantów. Połowę studentów studiów doktoranckich będą stanowić ci, którzy otrzymują stypendium. Co więcej, liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich nie będzie mogła być mniejsza od liczby osób na niestacjonarnych.

etap legislacyjny: skierowano do drugiego czytania