Według informacji o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2015/2016, przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wśród najpopularniejszych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prawo znalazło się na drugim miejscu. Tendencja ta utrzymuje się nieprzerwanie od kilku lat. Wpływ na to mają dobre perspektywy pracy dla absolwentów studiów prawniczych oraz stale rosnący poziom szkół wyższych przykładających coraz większą wagę do praktycznej strony zdobywanej wiedzy.

Dobrym przykładem uczelni stawiającej na praktyczne kształcenie studentów jest Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu, posiadająca najstarszy wydział prawa wśród miejscowych uczelni niepublicznych. Jeszcze jako Wydział Zamiejscowy warszawskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymała w 2010 rok (jako jedyna we Wrocławiu) uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo. Do dzisiaj, mimo dużej konkurencji, WSP zachowała renomę pewnej, stabilnej i prestiżowej uczelni z dużym doświadczeniem.

Studenci 5-letnich studiów prawniczych na Wyższej Szkole Prawa kształceni są według programu dostosowanego do założeń Deklaracji Bolońskiej i zgodnego ze standardami Unii Europejskiej. Uczelnia wspiera ich rozwój za pośrednictwem m. in. Koła Naukowego Liberum czy organizowanych cyklicznie konferencji naukowych.

Dążenie do zapewnienia studentom Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu czysto praktycznych umiejętności widoczne jest również w doborze kadry naukowo-dydaktycznej, w skład której wchodzą nie tylko wybitni teoretycy, ale i praktycy specjalizujący się w określonych dziedzinach. W ramach studiów uczelnia współpracuje m. in. z Prokuraturą Okręgową we Wrocławiu, Okręgową Radą Adwokacką, Katedrą i Zakładem Medycyny Sądowej wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego oraz z licznymi kancelariami prawnymi.

Źródło informacji: http://prawowroclaw.edu.pl