Uczniowie starszych klas podstawówki i szkół ponadpodstawowych oprócz obowiązkowych zajęć klasowo-lekcyjnych, na których będzie realizowana podstawa programowa, wybiorą sobie zajęcia sportowe, sprawnościowo-zdrowotne, taneczne lub aktywną turystykę. Chodzi o to, by czerpali przyjemność z ruchu. Takie zmiany przewiduje projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej.

Zajęcia do wyboru mają być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a nawet międzyklasowych, czyli dla dzieci w różnym wieku. W ten sposób będą organizowane maksymalnie dwie lekcje tygodniowo. Łączenie zajęć w bloki ułatwi organizację wyjazdów, np. na narty czy żagle. Przygotowanie i przedstawienie propozycji zajęć to zadanie dyrektora szkoły, który powinien uwzględnić potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania, osiągnięcia oraz uwarunkowania lokalne i tradycje.

Ocenę wystawi nauczyciel zajęć z podstawy programowej przy uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia do wyboru.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne