Tym razem apeluje do resortu zdrowia o włączenie do koszyka świadczeń gwarantowanych procedur, które umożliwią lekarzowi dentyście prawidłowe postępowanie w przypadku:

- zwichnięć zębów i złamań wyrostków zębodołowych,

- przedwczesnej utraty uzębienia mlecznego,

- procedury profilaktycznej u dziecka w 3. roku życia oraz profilaktyczno – leczniczego lakierowania zębów mlecznych.

W wystąpieniu generalnym do Konstantego Radziwiłła Marek Michalak odniósł się do propozycji zawartych w projekcie Ministra Zdrowia z 9 maja br. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

- Resort uwzględnił w projektowanej regulacji część świadczeń, o których wprowadzenie do koszyka zabiegał Rzecznik Praw Dziecka, ale nie warto rozważyć jeszcze inne - zauważa Marek Michalak.

Rzecznik wskazuje przede wszystkim na procedury stosowane w przypadku zwichnięć zębów czy utraty mleczaków, ale także procedury profilaktyczne.

- Leczenie urazów zębów oraz profilaktyka i wczesne leczenie ortodontyczne znajdują się programie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej i należą do obowiązków takiego specjalisty. Warto też wskazać, za wynikami badań ortodontycznych z 2015 r., że próchnica zębów mlecznych i jej skutki – przedwczesna utrata zębów – jest główną przyczyną nabytych wad zgryzu w Polsce i w konsekwencji ponoszenia kosztów leczenia ortodontycznego. Jednocześnie nie można pominąć opinii specjalistów w sprawie obowiązywania w koszyku świadczeń dla dzieci i młodzieży procedury unieruchomienia zębów szyną drucianą, która nie powinna być stosowana ze względu na uraz mechaniczny gojących się tkanek i tworzenie traktu infekcyjnego. Natomiast brak świadczenia profilaktycznego dla dziecka w 3. roku życia (jednocześnie 3 świadczenia profilaktyczne w 6., 9. i 12. miesiącu życia dziecka) uniemożliwia prowadzenie w sposób ciągły wczesnej profilaktyki zapobiegającej rozwojowi próchnicy. Wszystkie dotychczasowe badania pokazują, że w okresie 2 lat, tj. od 3. do 5. roku życia dziecka, liczba zębów z próchnicą wzrasta ponad dwukrotnie. Dodatkową wartością świadczenia jest możliwość adaptacji dziecka do środowiska stomatologicznego. Niekonieczne są natomiast 3 świadczenia profilaktyczne w odstępie 3. miesięcy od 6. do 12. miesiąca życia dziecka – uważa RPD.

To kolejne wystąpienie RPD w sprawie opieki stomatologicznej dzieci i młodzieży w Polsce. O uzupełnienie koszyka świadczeń stomatologicznych o określone procedury diagnostyczne, zabiegi profilaktyczne i lecznicze Rzecznik Praw Dziecka zabiega w resorcie zdrowia od kilku lat. Jeden z postulatów - o zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym – za każdy ząb, do ukończenia 8. roku życia, został uwzględniony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

W lutym br. RPD apelował o możliwości wykonywania przez lekarzy dentystów zdjęcia pantomograficznego, większej liczby zdjęć radiologicznych zębowych, w przypadku leczenia endodontycznego, badania podstawowego dziecka po urazie zęba oraz badań kontrolnych w okresie do 6 miesięcy od urazu oraz wykonywania repozycji i unieruchomienia zwichniętego zęba lub grupy zębów oraz zęba ze złamanym korzeniem – włącznie z prostym umocowaniem do zębów sąsiednich, utrzymywacza przestrzeni i protezy dziecięcej częściowej w przypadku przedwczesnej utraty zębów mlecznych, w okresie uzębienia mlecznego i mieszanego bez współistniejącej wady zgryzu.