Załącznik do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów sieci pomija poradnie anestezjologiczne w leczeniu bólu. – To błąd – uważają lekarze ze Związku Zawodowego Anestezjologów (ZZA). W liście wysłanym wczoraj do ministra przypominają, że rozporządzenie koszykowe prawo udzielania świadczeń leczenia bólu przyznaje w pierwszej kolejności właśnie anestezjologom, specjalistom medycyny paliatywnej i neurochirurgom.

Obecny projekt rozporządzenia pomija anestezjologów na rzecz m.in. neurologów. Tymczasem anestezjolodzy dysponują skutecznymi metodami niwelowania bólu m.in. w przypadku nowotworów obwodowych. Chodzi np. o neurolizę, czyli niszczenie nerwów. Inni specjaliści, np. neurolodzy, nie mają takich uprawnień. ZZA apeluje więc do ministra zdrowia o korektę projektu rozporządzenia.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne