Na torach

Jeżeli twój pociąg został odwołany lub opóźniony o minimum 60 minut możesz domagać się zwrotu kosztu biletu bądź zaoferowania innego połączenia z punktem docelowym. Przewoźnik kolejowy powinien zapewnić pasażerom w czasie oczekiwania napoje oraz posiłki, a także nocleg, o ile istnieje taka konieczność.

Jeżeli pasażer skorzysta z przejazdu, pomimo opóźnienia lub odwołania jest uprawniony do odszkodowania. Jego wysokość uzależniona jest od długości opóźnienia i ceny biletu:

- 25% ceny w przypadku opóźnienia wynoszącego 1 godz. - 2 godz.,

- 50% ceny w przypadku opóźnienia wynoszącego powyżej 2 godz.

Ważne:

- pasażer powinien poprosić konduktora bądź kierownika pociągu o potwierdzenie opóźnienia na bilecie,

- odszkodowanie nie przysługuje pasażerowi, jeżeli został poinformowany o opóźnieniu przed zakupem biletu,

- koleje powinny wypłacić odszkodowana, nawet gdy opóźnienie było skutkiem siły wyższej np. nawałnic.

Na drodze

Autokar, którym podróżowałeś opóźnił się o więcej niż 2 godziny? Przewoźnik powinien zaoferować zwrot (w przypadku rezygnacji) lub inne połączenie z miejscem, do którego miałeś wykupiony bilet. Jeżeli podróż miała potrwać więcej niż 3 godziny, wówczas po 1,5 godz. oczekiwaniu możesz domagać się posiłków i napojów, a także noclegu, o ile występuje konieczność oczekiwania na opóźniony lub odwołany autokar w nocy.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Ważne:

- jeżeli przedsiębiorca nie zaoferuje pasażerowi wyboru pomiędzy zwrotem, a zmianą planu podróży, pasażer ma prawo ubiegać się o odszkodowanie w wysokości 50 % ceny biletu.

Na morzu

Część z nas korzystając z letniego słońca, wybiera podróż statkiem. Przewoźnicy morscy również zmagają się z problemami technicznymi. Dlatego pasażerom odwołanych bądź opóźnionych rejsów także przysługują prawa.

Jeżeli przewoźnik opóźni rejs przynajmniej o 1,5 godz. bądź go odwoła, powinien zaoferować zwrot kosztu biletu lub inne połączenie z miejscem docelowym. W sytuacji, gdy istnieje konieczność oczekiwania na opóźniony bądź zastępczy rejs w nocy, pasażerowie mogą domagać się zakwaterowania w hotelu (maksymalnie 3 doby). Ponadto, mogą ubiegać się o odszkodowania od 25% lub 50% ceny biletu w zależności od długości opóźnienia oraz długości rejsu.

Ważne:

Przepisy nie mają zastosowania do statków, które:

- nie dopuszczają przewozu więcej niż 12 osób,

- są statkami, których załoga składa się z nie więcej niż 3 osób, lub dystans rejsu jest mniejszy niż 500 metrów,

- są rejsami spacerowymi i krajoznawczymi lub napędzanymi środkami mechanicznymi,

- Prawo do opieki, zakwaterowania oraz odszkodowania nie przysługuje pasażerom, którzy dowiedzieli się o opóźnieniu przed zakupem biletu lub posiadają bilety otwarte.

- Odszkodowania nie przysługuje w sytuacji, gdy opóźnienie lub odwołanie jest spowodowane złymi warunkami pogodowymi lub klęskami żywiołowymi.