Kościół Rzymskokatolicki postuluje wprowadzenie religii jako przedmiotu dodatkowego na maturze. Ministra edukacji i nauki poinformowali o tym przedstawiciele Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Religia może być przedmiotem do wyboru dla młodzieży rozważającej podjęcie studiów m.in. na wydziałach teologicznych lub katechetycznych wyższych uczelni.

– Propozycja wymaga pogłębionej analizy formalnoprawnej i konsultacji z innymi kościołami i związkami wyznaniowymi – odpowiedział wiceminister Tomasz Rzymkowski na interpelację poselską.

Czytaj też:

Wraca temat matury z religii. "Czarnek nie zna ograniczeń"

Dotąd tylko Naczelna Rada Kościoła Zielonoświątkowego w RP wystąpiła o dołączenie do rozmów o egzaminie maturalnym z religii. W planie legislacyjnym ministra edukacji i nauki nie przewidziano jeszcze projektu zmian w organizacji nauczania religii.