Zmiany w rozporządzeniu to realizacja wtorkowej zapowiedzi ministra zdrowia. Chodzi o nowe mutacje koronawirusa.

- Przyjeżdżający do Polski z Indii, Brazylii i RPA będą kierowani na co najmniej siedmiodniową kwarantannę, z której odbycia nie będzie zwalniało szczepienie na COVID-19 - przekazał Adam Niedzielski informując, że w Polsce potwierdzono 16 przypadków wariantu indyjskiego koronawirusa SARS-CoV-2.

Zgodnie z wprowadzonym do rozporządzenia zapisem, osoby przekraczające granicę, a podróżujące z Brazylii, Indii albo Republiki Południowej Afryki będą mogły być zwolnione z kwarantanny po uzyskaniu negatywnego wyniku testu po przybyciu do Polski nie wcześniej niż 7 dni od przekroczenia granicy.

Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2do systemu teleinformatycznego - wskazano w rozporządzeniu.