Bodnar powołał dwa zespoły śledczych. Czym się zajmą?

Przygotowanie kompleksowych raportów dotyczących przestępstw vatowskich oraz przestępstw przeciwko środowisku będzie zadaniem dwóch nowo powołanych zespołów śledczych w Prokuraturze Krajowej.

Publikacja: 09.04.2024 07:20

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar

Foto: PAP/Szymon Pulcyn

Zespoły powołał zarządzeniami z 28 marca 2024 r. Prokurator Generalny Adam Bodnar. 

Wyłudzenia podatku VAT za rządów PiS

Pierwszym z powołanych zespołów jest Zespół do opracowania raportu o rozwoju i zwalczaniu przestępczości związanej z procesem nienależnego wyłudzania podatku VAT oraz innych oszukańczych uszczupleń podatkowych.

Zespół ma za zadanie przeanalizowanie wszystkich postępowań dotyczących wyłudzenia podatku VAT oraz innych oszukańczych uszczupleń, które były prowadzone od marca 2016 r. do 31 grudnia 2023 r.

Celem pracy zespołu jest ustalenie charakterystyki „przestępczości vatowskiej”, kierunków jej rozwoju, metod i sposobów dokonywania wyłudzeń, jak również określenie wysokości poniesionej przez Skarb Państwa szkody. Nadto celem jest również przedstawienie konkretnych sposobów zwalczania ww. przestępczości przy uwzględnieniu zmieniających się realiów ekonomicznych i nowoczesnych metod poboru podatku.

Efektem pracy zespołu powinien być raport, który poza powyższymi kwestiami, powinien także zawierać dane dotyczące stosowanych zabezpieczeń majątkowych, środków zapobiegawczych, liczby aktów oskarżenia, jak również propozycje zmian umożliwiających poprawę skuteczności zwalczania ww. przestępczości.

W skład którego weszli: Zastępca Prokuratora Generalnego Michał Ostrowski (kierownik zespołu) oraz prokuratorzy Agata Piasny i Tomasz Piekarski.

Zasoby przyrodnicze pod lupą śledczych

Drugim z powołanych zespołów jest zespół do opracowania raportu o rozwoju i zwalczaniu przestępczości skierowanej przeciwko środowisku i zasobom przyrodniczym.

Zespół ma za zadanie przeanalizowanie wszystkich postępowań dotyczących przestępstw przeciwko środowisku określonych w rozdziale XXII Kodeksu Karnego, a ponadto przestępstw przeciwko środowisku i zasobom przyrodniczym przewidzianych w 14 wymienionych w zarządzeniu ustawach szczególnych, w tym w ustawie o ochronie przyrody, o ochronie zwierząt, o rybactwie śródlądowym oraz w ustawach: Prawo Łowieckie, Prawo Wodne oraz Prawo Geologiczne i Górnicze.

Celem pracy zespołu jest ustalenie charakterystyki „przestępczości przeciwko środowisku i zasobom przyrodniczym”, kierunków jej rozwoju, metod i sposobów działania sprawców, a nadto wypracowanie skutecznych sposobów zwalczania ww. przestępczości, przy uwzględnieniu zmieniających się realiów społecznych i ekonomicznych.

Zespoły powołał zarządzeniami z 28 marca 2024 r. Prokurator Generalny Adam Bodnar. 

Wyłudzenia podatku VAT za rządów PiS

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy