Prokurator przez wielu prawników określany jest mianem orędownika niezależności zawodu prokuratora i całej prokuratury jako instytucji, „Jeden z największych autorytetów etycznej prokuratury co najmniej ostatniego 30-lecia.”. 

Aleksander Herzog urodził się 10 lipca 1951 roku w Krakowie. Po ukończeniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczął aplikację prokuratorską w Prokuraturze Powiatowej w Krakowie. W 1974 roku został asesorem Prokuratury Powiatowej w Krakowie, w latach 1976-1981 pełnił funkcję podprokuratura, by następnie zostać wiceprokuratorem Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Nowa Huta w Krakowie. 

W okresie PRL aktywnie działał w opozycji, został zatrzymany za kolportaż ulotek politycznych. W 1981 roku doradzał w rozmowach Krajowej Komisji Porozumiewawczej w rozmowach ze stroną rządową, zajmował się problemami praworządności. W tym samym roku został wydalony z zawody ze względu na swoją działalność opozycyjną. Po transformacji systemowej został pierwszym zastępcą Prokuratora Generalnego A. Bentkowskiego w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, zajmował się weryfikacją kadrową w prokuraturze. W latach 1993-1994 prowadził nadzór nad usuwaniem skutków stanu wojennego. 

Od 1993 roku do 2000 r. został skierowany do pomocy przy przy bezpośrednim wykonywaniu czynności ws. zbrodni katyńskiej. Był członkiem Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Krajowej Rady Prokuratury.

Autor licznych książek oraz publikacji z zakresu prawa. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.