W dyskusji poświęconej wolności słowa w erze fake newsa dużo miejsca poświęcono sztucznej inteligenci i zagrożeniom, jakie niesie coraz powszechniej używana nowa technologia dla rzetelności informacji. Zwrócono uwagę na wyzwania prawne, jakie niesie rewolucja cyfrowa.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele kierownictwa redakcji „Rzeczpospolitej”, redaktor naczelny Bogusław Chrabota, oraz jego zastępca Tomasz Pietryga.

W tym tygodniu zaplanowane są kolejne debaty na uniwersytetach w Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. „Rzeczpospolita” ogłosiła też konkurs dla studentów prawa na najlepszą publikację dotyczącą wolności słowa. Nagrodą są praktyki w redakcji.

Czytaj więcej

#PRAWOwPRAKTYCE dla studentów z „Rzeczpospolitą”