Informację podał na Twitterze RPO poprzedniej kadencji Adam Bodnar, a potwierdziło Biuro RPO.

"Odszedł od nas prof. Adam Zieliński, Rzecznik Praw Obywatelskich III kadencji. Prawdziwy erudyta, znakomity cywilista, człowiek wielkiej kultury i honoru. Bardzo mnie wspierał w służbie publicznej. Cześć Jego Pamięci!" - napisał Bodnar na Twitterze. 

Jak informuje Biuro RPO, prof. Adam Zieliński był Rzecznikiem Praw Obywatelskich w latach 1996–2000. Był specjalistą z zakresu prawa cywilnego, sędzią, w latach 1982–1992 prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego. W 1989 r. został wybrany na posła na Sejm kontraktowy z ramienia PZPR w pierwszej turze głosowania jako jeden z dwóch (obok Mikołaja Kozakiewicza) kandydatów z 35-osobowej listy krajowej.

Urodził się 28 czerwca 1931 r. w Pruszkowie. Absolwent Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1968 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, w 1975 r. doktora habilitowanego, a w 1989 r. profesora zwyczajnego. W latach 1955-1961 sędzia Sądu Powiatowego dla m. st. Warszawy, 1961-1982 - sędzią Sądu Okręgowego dla m. st. Warszawy.

W 1970 r. objął funkcję dyrektora departamentu prawnego, a w latach 1994-1995 sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 1982 -1992 był sędzią i Prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (1994 r.), Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (1976-1984, 1986-1989, sekretarz w latach 1976-1984), Zrzeszenia Prawników Polskich (1954 r.). W latach 1986-1990 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Głównego Związku Prawników Polskich. W latach 1989-1991 został Posłem Sejmu kontraktowego.

Był także członkiem Komitetu Praw Człowieka przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (1985-1988) oraz Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1996-1997 był członkiem Izby Praw Człowieka w Bośni i Hercegowinie.

Czytaj więcej

Zieliński: prezesura – najnudniejsza praca dla sędziego