O śmierci wybitnego romanisty poinformował na Facebooku Stanisław Zabłocki, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku.

?? Sobota kończy się bardzo smutnym akcentem. Otrzymałem właśnie wiadomość, że przed trzema godzinami zmarł Pan Profesor...

Opublikowany przez

Stanisława Zabłockiego

 

Sobota, 13 lutego 2021

Profesor profesor dr hab. Witold Wołodkiewicz urodził się 23 października 1929 r. w Warszawie.  Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1951). Był uczniem Edwarda Gintowta i Eduardo Volterry. Od ponad 50 lat był pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji UW oraz (od 1998) Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną, od 1969 - profesorem. Był także rektorem Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, wiceprezesem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk.  Przez wiele lat był też czynnym zawodowo adwokatem.

Jest autorem m.in. cenionej pracy "Obligationes ex variis causarum figuris" (1968), dotyczącej rzymskich klasyfikacji źródeł zobowiązań.

Odpowiadał za wybór i rozmieszczenie inskrypcji łacińskich na kolumnadzie budynku Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.