Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Podstawowa zmiana umożliwia prawnikom zagranicznym, świadczącym usługi w Polsce, prowadzenie tej działalności również w formie spółki komandytowo-akcyjnej.

Oznacza to, że po zmianach prawnik z Unii Europejskiej (wpisany na listę prowadzoną przez okręgową radę adwokacką) będzie mógł wykonywać stałą praktykę w: kancelarii indywidualnej, zespole adwokackim, a także w spółkach: jawnej, cywilnej, komandyto-akcyjnej, komandytowej lub partnerskiej.

Zmieniona ustawa ma obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia Dzienniku Ustaw.