Katarzyna Jędrzejewska

Ile VAT można odliczyć

Czy czynności, które w ogóle nie podlegają opodatkowaniu, mają wpływ na prawo do odliczenia podatku naliczonego? Kwestia ta nadal budzi poważne wątpliwości

Refakturowanie kosztów wciąż sprawia problem

Od 2 sierpnia 2011 zwolniona z podatku jest odsprzedaż mediów (prądu, gazu, wody oraz odbioru ścieków i odpadów) przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali. Nie rozwiązuje to jednak problemu przerzucania kosztów

Refakturowanie usług na odbiorcę: wyjątek dla ubezpieczenia lokalu i auta

Sądy nie zawsze widzą możliwość refakturowania usług na odbiorcę

Usługa kompleksowa – najem i dostawa mediów z jedną stawką VAT

Jeżeli najem i dostawę mediów uznać za jedno świadczenie, oznacza to, że będą objęte jedną stawką VAT właściwą dla najmu

Podatek od nagrody w konkursie na portalu internetowym

Nawet jeśli sądy, idąc z duchem czasu, uznają Internet za środek masowego przekazu, nie oznacza to, że wygrana w konkursie ogłoszonym przez firmę działającą na internetowym rynku korzysta ze zwolnienia

Dokumenty płacowe zlikwidowanej firmy oddaj do archiwum

Co ma zrobić biuro rachunkowe z aktami osobowymi i płacowymi firmy, która nie istnieje? Jak pozbyć się zalegających tomów, gdy ich właściciele dawno już zniknęli z sądowych rejestrów i gminnych ewidencji?

Ile czasu ma fiskus na zwrot nadpłaty podatku

Przepisy o nadpłacie i jej oprocentowaniu są tak skomplikowane, że niejeden sąd głowił się już nad ich interpretacją. Cóż ma powiedzieć przedsiębiorca domagający się zwrotu kwoty, którą nienależnie wpłacił?

Jak skutecznie ubiegać się o zwrot nadpłaty

Zasadą jest, że nadpłata powstaje z dniem zapłaty podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej, a oprocentowanie przysługuje podatnikowi od dnia jej powstania do dnia zwrotu

Nadpłata podatku: Jak fiskus obliczy oprocentowanie nadpłaty

Terminy dotyczące zwrotu nadpłaty są ważne, bo od nich zależy, od którego momentu podatnik może liczyć na odsetki

Kiedy zaksięgować zakup towaru handlowego w księdze

U osób prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów moment poniesienia kosztu wyznacza data wystawienia faktury. Problem polega na tym, że z reguły dokument ten i sam towar trafiają do firmy później