Katarzyna Jędrzejewska

Ile VAT można odliczyć

Czy czynności, które w ogóle nie podlegają opodatkowaniu, mają wpływ na prawo do odliczenia podatku naliczonego? Kwestia ta nadal budzi poważne wątpliwości

Refakturowanie kosztów wciąż sprawia problem

Od 2 sierpnia 2011 zwolniona z podatku jest odsprzedaż mediów (prądu, gazu, wody oraz odbioru ścieków i odpadów) przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali. Nie rozwiązuje to jednak problemu przerzucania kosztów

Refakturowanie usług na odbiorcę: wyjątek dla ubezpieczenia lokalu i auta

Sądy nie zawsze widzą możliwość refakturowania usług na odbiorcę

Usługa kompleksowa – najem i dostawa mediów z jedną stawką VAT

Jeżeli najem i dostawę mediów uznać za jedno świadczenie, oznacza to, że będą objęte jedną stawką VAT właściwą dla najmu

Podatek od nagrody w konkursie na portalu internetowym

Nawet jeśli sądy, idąc z duchem czasu, uznają Internet za środek masowego przekazu, nie oznacza to, że wygrana w konkursie ogłoszonym przez firmę działającą na internetowym rynku korzysta ze zwolnienia

Dokumenty płacowe zlikwidowanej firmy oddaj do archiwum

Co ma zrobić biuro rachunkowe z aktami osobowymi i płacowymi firmy, która nie istnieje? Jak pozbyć się zalegających tomów, gdy ich właściciele dawno już zniknęli z sądowych rejestrów i gminnych ewidencji?

Jak skutecznie ubiegać się o zwrot nadpłaty

Zasadą jest, że nadpłata powstaje z dniem zapłaty podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej, a oprocentowanie przysługuje podatnikowi od dnia jej powstania do dnia zwrotu

Nadpłata podatku: Jak fiskus obliczy oprocentowanie nadpłaty

Terminy dotyczące zwrotu nadpłaty są ważne, bo od nich zależy, od którego momentu podatnik może liczyć na odsetki

Ile czasu ma fiskus na zwrot nadpłaty podatku

Przepisy o nadpłacie i jej oprocentowaniu są tak skomplikowane, że niejeden sąd głowił się już nad ich interpretacją. Cóż ma powiedzieć przedsiębiorca domagający się zwrotu kwoty, którą nienależnie wpłacił?

Kiedy zaksięgować zakup towaru handlowego w księdze

U osób prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów moment poniesienia kosztu wyznacza data wystawienia faktury. Problem polega na tym, że z reguły dokument ten i sam towar trafiają do firmy później