Spotkanie odbędzie się w Warszawie, w dniach 3-5 października 2014 r. i będzie miało formę warsztatów, w trakcie których uczestnicy będą mieli okazję poznać i przećwiczyć metody przygotowania się do procesu, ustrukturyzowanej analizy sprawy i efektywnego przedstawiania sprawy w sądzie. Szkolenia prowadzone będą w dwóch wersjach – dla spraw karnych i spraw cywilnych.

Uczestnicy zostaną następnie zaproszeni do udziału w grupie roboczej, której zadaniem będzie zaprojektowanie i przeprowadzenie podobnych warsztatów praktycznych dla początkujących adwokatów i radców prawnych. Warunkiem udziału w tym szkoleniu jest zobowiązanie się do udziału w pracach tej grupy roboczej, oraz prowadzenia dalszych szkoleń na terenie całej Polski.

Warsztaty poprowadzą angielscy adwokaci, wspierani przez polskich praktyków.

Osoby chcące uczestniczyć w szkoleniu mogą do dnia 15 lipca 2014 r. nadsyłać zgłoszenia (CV oraz list motywacyjny). Kandydaci powinni również wybrać wersję szkolenia, w którym chcieliby wziąć udział (cywilna albo karna), a także zadeklarować wolę aktywnego zaangażowania się w przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kolegów i koleżanek na zasadach pro bono. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: info@nra.pl.

Oceną zgłoszeń i wyborem 12 adwokatów zajmie się Komisja Rekrutacyjna. Komisja kierować się będzie następującymi kryteriami: motywacją do wzięcia udziału w szkoleniu, znajomością języka angielskiego oraz wolą dzielenia się zdobytym doświadczeniem z kolegami i koleżankami. Komisja wybierze równą liczbę uczestników szkoleń karnych i cywilnych, a także zapewni pełną reprezentację geograficzną. Komisja może zaprosić kandydatów na spotkanie w Warszawie. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane do dnia 31 sierpnia 2014 r.

Organizatorem warsztatów jest Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Izba Radców Prawnych wspólnie z angielską komisją ds. szkolenia adwokatów (Advocacy Training Council of the Council of the Inns of Court).

Wszelkie pytania można kierować mailowo na adres info@nra.pl