To efekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2023 poz. 1102).

Ustala on m.in. warunki i sposób opłacania pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, w tym minimalny poziom pensji zasadniczej na poszczególnych stanowiskach zaszeregowania. Zmiany mają umożliwić dostosowanie wypłat tych osób do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r.

I tak, pensja zasadnicza urzędników ma wzrosnąć od 3,3 tys. zł (w I kategorii zaszeregowania) do 5,2 tys. zł (w ostatniej kategorii). Obecnie jest to odpowiednio 2150 zł i 3600 zł. Projekt koryguje też tabelę stanowisk. W jaki sposób? Scalone zostaną tabele stanowisk funkcjonujących obecnie odrębnie dla urzędów i osobno dla samorządowych jednostek organizacyjnych. Zmniejszona zostanie też ogólna liczba kategorii zaszeregowania (do XX), z tym że dwie ostatnie pozostaną do dyspozycji pracodawcy.

Etap legislacyjny: Wchodzi w życie 1 lipca 2023 r.